Wsparcie finansowe

WSPARCIE FINANSOWE - DOKUMENTY DO POBRANIA :

 1. Wniosek o przyzynanie wsparcia finansowego
 2. Biznes plan
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 4. Oświadczenie o niekaralności
 5. Oświadczenie o niezaleganiu
 6. Oświadczenie o nieubieganiu się o udzielenie innej pomocy publicznej
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
 8. Oświadczenie o pomocy de minimis
 9. Oświadczenie (używany środek trwały)
 10. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

WSPARCIE POMOSTOWE - DOKUMENTY DO POBRANIA :

 1. Wniosek o przyzynanie wsparcia pomostowego
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis
 3. Oświadczenie (używany środek trwały)
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
 6. Instrukcja składania wniosków


Masz pomysł i chcesz założyć własną firmę ?

Szkolenie "Moja Firma" ma na celu wzrost umiejętności z zakresu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa przez 22 uczestników projektu.
Jest przygotowaniem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obejmuje 75h (50h teoretycznych 25h warsztaty) tematyka: aspekty prawno-księgowe, prawo pracy, biznesplan, pozyskiwanie środków z UE
Osoby biorące udział w szkoleniu będą objęte doradztwem indywidualnym z zakresu przygotowania biznes planu i z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (8h).

Po odbyciu szkolenia 20 uczestników otrzyma:

 • wsparcie finansowe dla osób zamierzających otworzyć działalności gospodarczej w wysokości 40.000 zł
 • 6 miesięczne wsparcie pomostowe (w wysokości nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji) dla uczestników, którzy otworzyli działalność gospodarczą.

Ponadto 10 uczestników projektu po zakończeniu wsparcia pomostowego otrzyma również 6 miesięczne wsparcie pomostowe przedłużone (w wysokości nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji) dla uczestników, którzy otworzyli działalność gospodarczą.

Uczestnikom projektu zapewniamy również doradztwo zawodowe i psychologiczne.