O projekcie

Celem projektu "Nowe możliwości - bez barier" jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Projekt skierowany jest do grupy 56 osób bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia , w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty przystąpienia do projektu, z terenu województwa podkarpackiego.

Osobom zainteresowanym otworzeniem własnej działalności gospodarczej oferujemy:

 • doradztwo indywidualne dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą (pomoc w pisaniu wniosków)
 • szkolenie "Moja firma"
 • wsparcie finansowe na otwarcie własnej działalności - 40.000 zł
 • wsparcie pomostowe dla osób, które otworzą własną działalność gospodarczą
 • przedłużone wsparcie pomostowe

Przez osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy są rozumiane osoby, z którymi stosunek pracy rozwiązano w trybie:

 • za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn dotyczących zakładu pracy wraz z wskazaniem na rodzaj przyczyny,
 • za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z Ustawą o szczególnych zasadach
 • rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 roku,
 • na mocy porozumienia stron z przyczyn dotyczących zakładu pracy wraz z wskazaniem na rodzaj przyczyny: redukcję etatów lub likwidację stanowiska pracy.

W ramach projektu "Nowe możliwości - bez barier" proponujemy państwu skorzystanie z bezpłatnych szkoleń zawodowych:

 • kierowca zawodowy - kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • magazynier - sprzedawca z obsługą wózków widłowych
 • kurs kucharz

Uczestnikom przystępujących do projektu gwarantujemy: 

 • doradztwo zawodowe i psychologiczne
 • staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • wyżywienie
 • materiały dydaktyczne
 • Poczęstunek w trakce zajęć aktwizacyjnych i szkoleń