Kursy

 1. KIEROWCA ZAWODOWY.

  Szkolenie ma na celu uzyskanie nowych kwalifikacji przez 18 uczestników projektu.
  Czas trwania szkolenia: 235h (170h teoria, 65h praktyka).

  Zakres szkolenia obejmuje:

  prawo jazdy kat. C i C+E program w roz. Ministra Infrastruktury (MI)z dn.27.10. 2005 Dz.U. 217 poz 1834 złącznik nr 3 z póź zm. szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zakres zg z rozp.MI z dn 01.04.2010 Dz.U. Nr 53 poz 314

  Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnień kierowcy zawodowego (egzamin państwowy).
  Podczas trwania kursu zapewniamy: wyżywienie, materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, wymiana prawa jazdy
 2. MAGAZYNIER - SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

  Szkolenie ma na celu uzyskanie nowych kwalifikacji przez 8 uczestników projektu.
  Czas trwania szkolenia: 130 h (115h teorii,15h praktyki).

  Zakres szkolenia:

  Przepisy prawne, towaroznawstwo, wypełnianie dokumentacji, obsługa klienta, BHP, gospodarka magazynowa, obsługa kasy fiskalnej, obsługa wózka widłowego.
  Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia.

 3. KURS KUCHARZ

  Szkolenie ma na celu uzyskanie nowych kwalifikacji przez 8 uczestników projektu.

  Czas trwania szkolenia: 136 h (36h teorii, 100h praktyki.)

  Zakres szkolenia:

  przygotowywania potraw i napojów rożnego rodzaju kuchni, procesy gastronomiczne. ocena dóbr i surowców Zasady zdrowego żywienia.

  Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia.


Wszystkim uczestnikom powyższych kursów zapewniamy doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz 3 miesięczny, płatny staż zawodowy w ramach kwalifikacji zdobytych na kursach.