Praca Komisji rekrutacyjnej zakończona

Szanowni Państwo!

Prace Komisji Rekrutacyjnej zostały zakończone w ramach wsparcia o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej! Uprzejmie informujemy , że w wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej zostały sporządzone następujące listy :

  1. Lista podstawowa rekrutacji Kandydatek i Kandydatów
  2. Lista rezerwowa Kandydatek
  3. Lista rezerwowa Kandydatów
  4. Lista niezakwalifikowanych Kandydatek
  5. Lista niezakwalifikowanych Kandydatów

Nabór wniosków zakończony

Informujemy, że z dniem 4.02.2013 roku został zakończony nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 40.000zł.

Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych że rekrutacja dla osób, które chcą skorzystać z możliwości przekwalifikowania zawodowego została wydłużona do 15.02.2013r.

Zmiejscowe biura rekrutacyjne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu uprzejmie informuje, że formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami do udziału w projekcie ,,Nowe możliwości bez barier " można składać również w biurach rekrutacyjnych zamiejscowych tj.:

Czytaj więcej: Zmiejscowe biura rekrutacyjne

Punkty Konsultacyjne KSU

Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego informuje, że PARR S.A. w Przemyślu, przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 prowadzi Punkty Konsultacyjne KSU (Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw).

Czytaj więcej: Punkty Konsultacyjne KSU

Formularze rekrutacyjne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu uprzejmie informuje, że formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami do udziału w projekcie ,,Nowe możliwości bez barier " realizowanym w ramach PRIORYTET VIII Regionalne Kadry Gospodarki DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, będzie można składać w terminie od 07.01.2013 do 04.02.2013 osobiście, bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu Przemyśl
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Topolowa 7 - pokój nr 32, 37-700 Przemyśl

Czytaj więcej: Formularze rekrutacyjne

"Nowe możliwości - bez barier"

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu nr WND-POKL.08.01.02-18-130/12 "Nowe możliwości - bez barier"- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie rekrutację do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1. "Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie".

Rekrutacja do projektu będzie trwała 4 tygodnie a jej termin zostanie podany po podpisaniu umowy z WUP w zakładce aktualności.

Plakat - nowe możliwości

Zapytania ofertowe