Nabór wniosków o wsparcie pomostowe

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe rozpocznie się w dniu 03-06-2013 i potrwa do 07-06-2013 r.

Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce wsparcie finansowe