Przedłużone Wsparcie Pomostowe - WYNIKI

W zwiazku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków zamieszczamy listę rankingowa osob, które złożyły wniosek o otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Lista rankingowa