Przedłużone Wsparcie Pomostowe - NABÓR WNIOSKÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe odbędzie się w dniu 30.09.2013r. w godz. 8:00 - 18:00

w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

 

Dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Oświadczenie o niezaleganiu

3. Oświadczenie o pomocy de minimis

4. Formularz informacji

5. Bilans - rachunek zysków i strat