Zakończenie kursu "Magazynier Sprzedawca z obsługą wózka widłowego"

W dniu 9 maja 2013r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zakończył kurs „Magazynier Sprzedawca z obsługą wózka widłowego” realizowany w ramach projektu „Nowe możliwości bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cel szkolenia :

 Zdobycie/uaktualnienie/podniesienie wiedzy i umiejętności/kwalifikacji zawodowych a także pozyskanie doświadczenia zawodowego, ułatwiającego osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy.

 

 W dniach od 2 kwietnia 2013r. do 9 maja 2013r. uczestniczyli w kursie „Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego” . Program zajęć obejmował 130 godzin teorii i praktyk.

W tym czasie uczestnicy zajęć nauczyli się obsługi komputerowych programów sprzedażowych i magazynowych, obsługi kas fiskalnych, a także ćwiczyli na placu manewrowym naukę jazdy wózkiem jezdniowym z wymianą butli gazowej. Kursanci zdawali zarówno egzaminy wewnętrzne jak i zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny  dzięki czemu uzyskali uprawnienia operatora wózka jezdniowego.

 

 

Ponadto uczestnicy szkolenia zostali objęci wsparciem z zakresu odbywania stażu zawodowego w okresie trzech miesięcy w firmach na terenie województwa podkarpackiego tak, by po ukończeniu szkolenia mogli z sukcesem aktywnie poruszać się po rynku pracy.

 

 

Dzięki udziałowi w projekcie „Nowe możliwości bez barier”, osiem osób w wieku 24-55 lat, zdobyło/uaktualniło/podniosło wiedzę i umiejętności oraz uzyskało kwalifikacje zawodowe a także jest w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego, które ułatwi powrót na rynek pracy,