Wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo!!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że nabór wniosków o wsparcie pomostowe rozpocznie się w dniu 20-01-2014 i potrwa do 21-01-2014 r.

Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce wsparcie finansowe.

Zapytanie ofertowe

W zwiazku z dodatkowa rekrutacja do projektu "Nowe możliwości bez barier" Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

dla 1 uczestnika projektu.

Przedłużone Wsparcie Pomostowe - WYNIKI

W zwiazku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków zamieszczamy listę rankingowa osob, które złożyły wniosek o otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Lista rankingowa

Przedłużone Wsparcie Pomostowe - NABÓR WNIOSKÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe odbędzie się w dniu 30.09.2013r. w godz. 8:00 - 18:00

w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

 

Dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Oświadczenie o niezaleganiu

3. Oświadczenie o pomocy de minimis

4. Formularz informacji

5. Bilans - rachunek zysków i strat

Dodatkowa rekrutacja - dofinansowanie działalności gospodarczej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu informuje, że przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja w ramach projektu Nowe możliwości bez barier  na dofinansowanie działalności gospodarczej odbędzie się w dniach od 09.09.2013 do 16.09.2013 r.

Wypełnione formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Biurze Projektu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
ul. Topolowa 7 - pokój nr 32, 37-700 Przemyśl

Dodatkowa informacja :

Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłacznie do kobiet zamieszkujacych województwo podkarpackie, zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakładu pracy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przystapienia do Projektu.

Zakończenie kursu "Magazynier Sprzedawca z obsługą wózka widłowego"

W dniu 9 maja 2013r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zakończył kurs „Magazynier Sprzedawca z obsługą wózka widłowego” realizowany w ramach projektu „Nowe możliwości bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cel szkolenia :

 Zdobycie/uaktualnienie/podniesienie wiedzy i umiejętności/kwalifikacji zawodowych a także pozyskanie doświadczenia zawodowego, ułatwiającego osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy.

 

 W dniach od 2 kwietnia 2013r. do 9 maja 2013r. uczestniczyli w kursie „Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego” . Program zajęć obejmował 130 godzin teorii i praktyk.

W tym czasie uczestnicy zajęć nauczyli się obsługi komputerowych programów sprzedażowych i magazynowych, obsługi kas fiskalnych, a także ćwiczyli na placu manewrowym naukę jazdy wózkiem jezdniowym z wymianą butli gazowej. Kursanci zdawali zarówno egzaminy wewnętrzne jak i zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny  dzięki czemu uzyskali uprawnienia operatora wózka jezdniowego.

 

 

Ponadto uczestnicy szkolenia zostali objęci wsparciem z zakresu odbywania stażu zawodowego w okresie trzech miesięcy w firmach na terenie województwa podkarpackiego tak, by po ukończeniu szkolenia mogli z sukcesem aktywnie poruszać się po rynku pracy.

 

 

Dzięki udziałowi w projekcie „Nowe możliwości bez barier”, osiem osób w wieku 24-55 lat, zdobyło/uaktualniło/podniosło wiedzę i umiejętności oraz uzyskało kwalifikacje zawodowe a także jest w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego, które ułatwi powrót na rynek pracy,

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe rozpocznie się w dniu 03-06-2013 i potrwa do 07-06-2013 r.

Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce wsparcie finansowe